Bạn cần hỗ trợ?

Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 20h ngày 10/12/2023 ~ 20h ngày 17/12/2023

Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
 • Có Giới Hạn Reset / Sẽ tính theo bảng XH trên web , ai Reset trong thời gian nhanh nhất sẽ đoạt giải.
 • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào hòm đồ chung của nhân vật đoạt giải ..v.v

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chúa Tể

Set Huyền Thuyết Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thiết Binh

Set Địa Long Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thời gian sự kiện: 20h ngày 10/12/2023 ~ 20h ngày 24/12/2023

Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
 • Có Giới Hạn Reset / Sẽ tính theo bảng XH trên web , ai Reset trong thời gian nhanh nhất sẽ đoạt giải.
 • BQT sẽ tính theo BXH All ở trang web tài khoản
 • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào hòm đồ chung của nhân vật đoạt giải ..v.v


TOP 1

01 Cánh cấp 2 + 11
- Luck

Theo chủng tộc

TOP 2

01 Cánh cấp 2 + 0
- Luck

Theo chủng tộc

TOP 3

02 lông vũ or HHHT

Theo chủng tộc • Có giới hạn reset (bắt đầu từ 0h ngày 10-12)
 • Hệ thống sẽ căn cứ BXH ALL của từng nhân vật để đưa vào BXH ALL

Thời gian sự kiện: 20h ngày 10/12/2023 ~ người cầy đạt 100 điểm Master đầu tiên !!!

Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
 • Sẽ tính theo bảng XH trên WEB , ai train Master trong thời gian nhanh nhất sẽ đoạt giải.
 • BQT sẽ tính theo BXH All ở trang web tài khoản
 • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản của nhân vật đoạt giải ..v.v
TOP Phần thưởng Ghi chú
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản
200.000 Wcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản
100.000 Wcoin Phần thưởng được trao vào tài khoản

Thời gian sự kiện: 10/12/2023 ~ 24h ngày 24/12/2023

Giải thưởng sẽ được trao khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Xếp hạng theo Tổng Poin cả Guild trên BXH
 • KHÔNG tính Reset - Số Lượng của Guild đua tốp

TOP 1

- 150 Bless
- 150 Soul
- 50 chaos

TOP 2

- 100 Bless
- 100 Soul
- 30 chaos

TOP 3

- 50 Bless
- 50 Soul
- 10 chaos

Thời gian sự kiện: 10/12/2023 ~ 24h ngày 30/12/2023

Giải thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Bộ Nhẫn + Dây Chuyền Hoàn Hảo (Tự Chọn 1 Option)
Gồm 2 Nhẫn và 1 Dây Chuyền
1 cặp Nhẫn Hoàn Hảo
Gồm 2 Nhẫn
Dây Chuyền Hoàn Hảo
1 Dây Chuyền

Bảng Điểm Kill Boss

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5
Kundunt BOSS 10